•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           English
 • ——
  文体协会专栏
  您现在的位置:首页 >> 管理部门 >> 文体协会专栏

  中山一院游泳协会组织架构

  会长:匡铭

  副会长:朱家源  顾勇  陈志群  杨超  陈伟

  常委会会员:秦鉴  陈树清  黄代营  熊迈  肖亮灿  王慧深  谢举临  郑勇强  冼东锋  易畅  余冬兰

              叶锦宁  许言

  会员:梁艳冰  程超  何甘霖  陈宇  张昆松  吴丽霞  姜征  王静娴  赖丽宇  阮佩珊  王维亚  曾汉

               陈家玲   郭伟

  技术顾问:叶凤玲  谈雅莉

  秘书:龙思哲  程舒媛

  财务监理:秘书兼任